KUNST ALS LEBENSHILFE

Kroatishe Kulturgemeinschaft e.V.


NOVO SVJETLO NA STARE PISCE
Tomislav Bogdan,
PRVA SVITLOS - Studije o hrvatskoj renesansnoj književnosti. Zagreb: Matica hrvatska. 2017. 287 str.


Tomislav Bogdan, književni povjesničar (Split, 1973), izvanredni profesor starije hrvatske književnosti na Filozofskome fakultetu u Zagrebu. Uža su mu područja zanimanja hrvatska ranonovovjekovna književnost, starija hrvatska i evropska lirika te teorija lirike

Knjiga Prva svitlos obuhvaća jedanaest studija, povijesno-poetičkih rekonstrukcija djela dubrovačke i dalmatinske renesansne književnosti. Književni rad upotpunjen je  Predgovorom te Bibliografskom bilješkom, Kazalom imena i Bilješkom o autoru. Prva se studija izdvaja od ostalih time što se bavi nekim načelnim pitanjima književnopovijesne metodologije; ostale su posvećene autorima i djelima iz renesansnoga razdoblja hrvatske književnosti. Imena koja čine okosnicu pojedinih radova jesu Šišmundo Menčetić, Džore Držić, Jeronim Vidulić, Hanibal Lucić, Nikola Nalješković, Marin Držić, Dinko Ranjina i Juraj Baraković.
Polemički se odnoseći prema dijelu dosadašnjih književnopovijesnih analiza, autor se kritički osvrće na neutemeljeno povezivanje hrvatske renesansne književnosti i izvan književne zbilje te argumentirano rehabilitira spoznaju da tekstovi o kojima je riječ nastaju u okviru intenzivna dijaloga među književnim praksama.

Bogdanovo otkriće dosad neuočenih ranih prijevoda iz Petrarkinih rasutih rima (Novi stari prijevodi iz Petrarkina Kanconijera): to za posljedicu ima uspostavu drugačijega kronološkogprvenstva u recepciji Petrarke (ne Marulić, nego Džore Držić), a autoru otvara prigodu da – na teorijskoj razini – ponudi novu definiciju prijevoda u našoj šesnaestostoljetnoj lirici.

Polazeći od či­njenice da se književnost upravo u renesansi osamostaljuje kao kulturna praksa, kao i od činjenice da su književna djela u to doba u prosjeku podjednako snažno povezana međusobno, unutar književnim odnosima, kao što su povezana sa zbiljom, autor minucioznim analizama otkriva dosad neuočene elemente najstarijega hrvatskog pjesništva.
Bogdan govori da književnost prije svega treba romatrati kao autonomni sustav koji ima svoje postupke, zakonitosti i veze. Time je u svojim istraživanjima umnogome krenuo protiv danas omiljenih pristupa koji se više vole baviti povijesnim, socijalnim ili političkim kontekstom, a o književnim tekstovima govoriti kao o funkcijama kakvih vanjskih okolnosti. Bogdan polazi prije svega od podataka što ih može dati klasična književna historiografija, povijesna poetika i genologija. Bogdan se dosljedno odupire čitanjima pod utjecajem novijih kolektivnih i osobnih ideologema kao i književnopovijesnih predrasuda.

Utemeljen na učenju poezije i kompetentnom čitanju književnih tekstova, uvažavanju relevantnih uvida domaće, kad­što starije i zaboravljene, književne historiografije te na spoznajno plodo­tvornoj primjeni metoda i koncepata suvremenih inozemnih filologa, autorov pristup starim tekstovima rezultira ujedno i revizijom uvriježenih književnopovijesnih stajališta i pravim književno-povijesnim otkrićima.

Knjiga je na­pisana argumentirano, s dubinskim uvidima u književne činjenice, teorij­ski promišljena, često s bogatim komparatističkim uvidima i kritičkim otporom prema filološko-patriotskom oportunizmu te transparentnom istraživačkom metodologijom Prva svitlos Tomislava Bogdana postavlja nove visoke standarde u domaćoj znanosti o jeziku.

 

Ivica Košak


 Kulturgemeinschaft im Netz 


RIJEČ - Das Wort - Verbum - Parola - דבר - Слово - 字 - Word - शब्द - λέξη - Реч - كلمة   - Kelime - Palabra